Lập bảng cân đối tài chính cá nhân tối ưu Mới Nhất

Lập bảng cân đối tài chính cá nhân tối ưu Mới Nhất

Để cân bằng chi phí, nhiều người đã lập bảng cân đối tài chính cá nhân. Để tạo ra một bảng cân đối cá nhân chính xác và hiệu quả, nó phải được tìm hiểu cẩn thận. Vì vậy, làm thế nào để bạn thiết lập nó? Có mất nhiều thời gian để lập bảng cân đối tài chính cá nhân không?

Lập bảng cân đối tài chính cá nhân tối ưu Mới Nhất

Làm thế nào tôi có thể nhìn sâu hơn về tình hình tài chính hiện tại của gia đình tôi? Bảng cân đối tài chính tốt là gì? Hãy khám phá chủ đề này với AXE – Khơi dậy khí chất dưới đây để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính hiện tại của bạn, từ đó bạn có thể nhận ra ngay những vấn đề tài chính cá nhân của mình và hành động để giải quyết chúng!

Bảng cân đối tài chính cá nhân là gì?

Sự quản lý Vốn cá nhân Nó chỉ đơn giản là việc quản lý các nguồn tài chính và hoạch định các nguồn lực này để huy động và hướng tới các trạng thái tài chính mong muốn trong tương lai. Và một trong những công cụ được các cố vấn tài chính chuyên nghiệp sử dụng nhiều nhất và hiệu quả nhất để đánh giá tình trạng tài chính của một cá nhân hay một gia đình chính là “Bảng cân đối kế toán cá nhân”.

Bảng cân đối kế toán cá nhân được coi là bản phác thảo tình hình tài chính của một cá nhân tại một thời điểm nhất định. Đề cương này mô tả tỷ lệ dòng tiền ròng của một cá nhân và thông tin tỷ lệ giá trị ròng để giúp theo dõi và xác định “sự giàu có” của anh ta.

Thông tin về bảng cân đối tài chính cá nhân

Giới thiệu về bảng cân đối tài chính cá nhân

Bảng cân đối kế toán cá nhân là bản tóm tắt tài sản hiện tại của bạn. bao gồm cả nợ phải trả, từ đó cân đối chi phí. Tạo bảng cân đối kế toán giúp việc quản lý tài chính dễ dàng hơn.

Bảng cân đối kế toán cá nhân có nhiều ưu điểm như:

– Trong khi tạo bảng cân đối tài chính cá nhân, giúp kiểm soát chi phí dòng tiền một cách dễ dàng. Điều này dẫn đến việc biết rằng có tiền “lười biếng” để đầu tư.

– Giúp tập trung vào cách quản lý tiền để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Bảng cân đối tài chính cá nhân bao gồm những gì?

Bảng cân đối tài chính cá nhân của một cá nhân là một phiên bản đơn giản hóa của báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Cả hai đều là những công cụ có thể tiết lộ sức khỏe tài chính của đối tượng.

Báo cáo tài chính cá nhân cho thấy dòng tiền ròng của bạn – số tiền còn lại sau khi thu nhập trừ đi chi phí và giá trị ròng của người đó – tài sản của bạn trừ đi nợ phải trả – phản ánh số tiền bạn sẽ có nếu bạn bán tất cả tài sản của anh ta và trả hết các khoản nợ của anh ta.

Nếu chi phí vượt quá thu nhập, bảng cân đối kế toán sẽ hiển thị dòng tiền ròng âm. Tương tự, nếu nợ phải trả của bạn lớn hơn tài sản của bạn, báo cáo tài chính cho thấy giá trị ròng âm. Nếu bạn có nhiều tài sản hơn nợ phải trả, bạn sẽ có giá trị ròng dương.

Tài sản được chia thành tài sản tiêu dùng và tài sản đầu tư. Phân loại được hướng dẫn chi tiết trong Giacongreal Academy 02: “Tài sản là gì?”. Từ đó, tài sản tiêu dùng sẽ có thể phát sinh các chi phí trong quá trình sử dụng như bảo trì, bảo dưỡng. Những khoản này sau đó sẽ được chuyển thành chi phí và một phần thu nhập của bạn sẽ được khấu trừ.

Ngược lại, bất động sản đầu tư phải có thể tạo ra lợi tức đầu tư mỗi năm và thêm vào dòng thu nhập này. Đối với các khoản nợ, chẳng hạn như nợ thẻ tín dụng, các khoản vay đầu tư đều sẽ phát sinh lãi, các chi phí này cũng phát sinh và ăn bớt một phần thu nhập.

Cấu trúc của bảng cân đối kế toán

Ví dụ về bảng cân đối tài chính cá nhân

Mỗi bảng cân đối sẽ khác nhau đối với mỗi người và việc xác định sẽ yêu cầu đi sâu vào các nguồn thông tin chi tiết hơn. Dưới đây là một vài ví dụ để giúp bạn có ý tưởng tốt hơn về các mô phỏng sức khỏe tài chính cá nhân:

Tình hình tài chính ổn định

Sự ổn định về tài chính được thể hiện trong ứng dụng Giacongreal

Điều kiện tài chính kém

Tình hình tài chính yếu kém trên bảng cân đối kế toán

Tình trạng tài chính tốt

Điều kiện tài chính tốt trong Giacongreal

Tiêu chí Đánh giá bảng cân đối tài chính cá nhân

Để có được một bảng cân đối kế toán tối ưu, tài chính của bạn phải dương. Bảng cân đối kế toán cho phép chúng tôi theo dõi tài sản ròng. Thông thường, giá trị ròng được đề xuất trong 6 tháng chi tiêu cá nhân.

Đối với những người có giá trị ròng âm, chúng ta cần cơ cấu danh mục tài sản hợp lý bằng cách giảm chi phí, tăng thu nhập, v.v.

Một bảng cân đối cá nhân và gia đình phù hợp là khi nó tạo ra dòng tiền dương, nghĩa là thu nhập trừ đi các khoản nợ phải trả là dương.

 Hướng dẫn Tạo bảng cân đối tài chính cá nhân

Bảng cân đối tài chính cá nhân giá trị tài sản

Luôn chuẩn bị quỹ khẩn cấp

Tiền mặt hiện có nên trang trải mọi chi phí sinh hoạt trong ít nhất 3 đến 6 tháng. Số tiền này được sử dụng trong những trường hợp như thất nghiệp. Vì vậy, nó là một quỹ khẩn cấp, không phải là một quỹ đầu tư.

Liệt kê tài sản của bạn dựa trên tính thanh khoản

Tính thanh khoản là khả năng bạn chuyển đổi các tài sản có giá trị thành tiền mặt.

Khi liệt kê tài sản lưu động trên bảng cân đối kế toán, bạn sẽ biết tài sản nào có thể chuyển đổi thành tiền mặt và tài sản nào không thể chuyển đổi.

Các loại tài sản có tính thanh khoản cao như tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, vàng và ngoại tệ đứng đầu danh sách. Các tài sản khác như bất động sản nằm ở cuối danh sách. Vì khi thanh khoản chuyển thành tiền mặt sẽ mất nhiều thời gian.

Bảng cân đối tài chính cá nhân giá trị tài sản

Lập bảng cân đối kế toán cá nhân theo giá trị tài sản

Danh sách các khoản vay

Số liệu về bảng lương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng hoặc các khoản thanh toán thế chấp. Bằng cách này, bạn sẽ có thể theo dõi khoản nợ của mình và biết bạn còn lại bao nhiêu tiền.

Tính giá trị ròng

Giá trị ròng là tổng tài sản, có thể được tính bằng công thức giá trị ròng:

 

Giá trị ròng = Tổng tài sản – Tổng nợ

 

Phân tích

Bảng cân đối kế toán giúp nhìn lại các hoạt động chi tiêu hiện tại. Dựa vào bảng, bạn có thể lập kế hoạch để tăng sự giàu có của mình.

Tập trung vào các mục trong bảng cân đối kế toán cá nhân của bạn là một cách để cân bằng tài chính của bạn. Các điểm cần phân tích khi lập bảng cân đối cá nhân:

– Số tiền được sử dụng làm quỹ khẩn cấp trong tài khoản có an toàn và có lãi suất cao không?

– Có thể thay thế tài sản hao mòn bằng tài sản có giá trị lớn không?

– Có thể thay thế một khoản đầu tư có lợi suất thấp bằng một khoản đầu tư có lợi suất cao không?

– Trả hết nợ lãi cao bằng tiền từ tài sản có năng suất thấp?

– Nếu bạn đang mắc nợ, bạn có dùng số tiền đó để đầu tư không? Lợi tức đầu tư có nhiều hơn giá trị thanh toán không?

– Có thể bán bất kỳ tài sản cá nhân nào để lấy tiền mặt không?

Tạo biểu đồ để theo dõi thu nhập và chi phí cá nhân của bạn

dòng tiền

Dòng tiền là n khoản thu nhập hàng tháng như: tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, tiền lãi, thu nhập thụ động thông qua các khoản đầu tư, quỹ hưu trí, cổ tức nhận được… Thu nhập nhận được chính là nguồn thu nhập. trước thuế

Tạo biểu đồ để theo dõi thu nhập và chi phí cá nhân của bạn

Lập bảng cân đối chi phí và thu nhập

Dòng tiền ra

Các khoản chi cho chi phí sinh hoạt, thuế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, mua tài sản, v.v. được gọi là dòng tiền ra.

Có hai loại chi phí:

– Chi phí cố định là chi phí theo hợp đồng, xác định trước, trả từng kỳ hạn. Ví dụ như chi phí sử dụng internet, khoản vay thế chấp, phí bảo hiểm …

– Chi phí biến đổi là những chi phí thay đổi linh hoạt và có thể kiểm soát được như ăn uống, điện thoại, quần áo, xăng dầu,….

Xác định thặng dư tiền mặt

Nguồn:

 

Thặng dư (Thâm hụt) = Thu nhập – Chi tiêu

 

– Kết quả dương tính là có thặng dư.

– Kết quả âm tính là sự thiếu hụt.

Việc xác định thặng dư hay thâm hụt giúp bạn có một cách tiếp cận khác để giải quyết vấn đề. Với lượng tiền mặt dư thừa, bạn có thể tiết kiệm, đầu tư, mua sắm tài sản, trả nợ. Tiết kiệm và đầu tư giúp tăng thu nhập và giá trị ròng trong tương lai.

Thâm hụt tiền mặt, vốn phải bù đắp cho khoản thiếu hụt từ tiết kiệm và đầu tư, dẫn đến giảm tài sản ròng và tăng nợ.

Lập bảng cân đối tài khoản cá nhân ngay hôm nay để kiểm soát tài chính của bạn. Tham khảo thêm các bài viết trên website để hiểu rõ hơn về bảng cân đối tài chính cá nhân bạn nhé!

Xem thêm:

Thị trường con gấu (bear market) là gì? Mới Nhất

Tại sao Đầu tư tài chính dài hạn mang về nhiều lợi ích hơn đầu tư ngắn hạn? Mới Nhất

Tìm kiếm có liên quan

Bảng cân đối tài chính cá nhân Excel
Bảng cân đối tài khoản
Cân đối tài chính là gì
Giải pháp cân đối tài chính cá nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *