top top

★ ★ Thực hư vấn đề bé uống sữa Abbott bị táo bón - Xem 705

Thực ra từ trước đến nay, người ta hay nói bị táo bón cho bé uống sữa Abbott chứ chưa bao giờ có ai bảo bé uống sữa Abbott bị táo bón. Nói vậy thôi cũng đủ để hiểu rằng sữa Abbott chẳng liên quan gì đến vấn đề trẻ [...]